._54_.  

درخواست حذف این مطلب
پاییز تمام شهر را محکم در آغوش گرفته... چقدر می لرزد، می بارد، چقدر بی تاب است. نمی داند آفت باشد و بخندد یا سرد باشد و ببارد. نگران فر ست که زمستانی بیاید و شهر را از او بگیرد و تنها یک چیز پاییز را نابود می کند؛  اینکه رسیدن زمستان حتمی است!  اولین بارون پاییزیمون مبارک :))))  البته خیلی هم بارون آنچنانی نیومدا در حد نم نم که فقط زمینو خیس کرد و خیلی زود هم متوقف شد ولی کل روز هوا ابری بود و من چقدر حسرت خوردم که نمی تونستم برم ساحل.  دوساعت بیشتر ن

ادامه مطلب